Geodetska tehnička škola
Avenija Većeslava Holjevca 15
10010 Zagreb

tel./fax.: 6600-648, 6670-500, 6697-088

uprava@geometar.geoskola.hr