GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA GODINA POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 2001

KARMEN HAĐINA
IVAN GOVORČIN
MARIN IVKOVIĆ
MARINA KRIŽIĆ-PAVIĆ
IGOR PUĐA
IGOR TAUŠAN
FILIP ŽUGEC
MARIJANA BARIŠIĆ
MARKO BLAŽEVIĆ
MARIJAN CAR
LUKA ČANAK
KATARINA DLESK
NIKOLINA HERAKOVIĆ
GABRIJELA KLEPIĆ
MARINA KRAINOVIĆ
MARTINA MARTINOVIĆ
KRISTINA MILOŠ
IVAN PILKO
MARKO PLAŠĆAR
MARINA ŠTEFANAC
SANDRA TUSTIĆ
VANJA VASILJEVIĆ
HRVOJE VERIĆ
LIDIJA ŽAGAR
FRANJO ŽIROVIĆ
MIHAELA ŽIVKOVIĆ
LJUBOMIR BOGIČEVIĆ
DENIS CUKOR
BARBARA CVITAŠ
TIHOMIR DERDIĆ
ALENA DIMAČ
DALIBOR ĐURAŠIN
IVAN FRANIĆ
MARKO HERCIGONJA
MARKO JANUŠIĆ
MAJA KATONA
DUBRAVKA MAURER
MILJENKO POLANČEC
IGOR RAJAKOVIĆ
SAŠA SREČIĆ
INES STEFANOVIĆ
BORIS ŠINKO
ROMANI ŠIMIĆ
GORAN ŠURINA
IVANA TRPUTEC
MARIO VUKMANIĆ
DANIJELA  VULETIĆ
IVAN ŽUTIĆ
KATARINA ANDROŠEVIĆ
GORDANA BARIĆ
DUŠKO BASTAŠIĆ
ZORAN DIMIĆ
ANTE FABRIS
DAMJAN IVŠAK
ELDIN KRDŽALIĆ
BRINETA LALIĆ
HRVOJE MARIĆ
RANKO MARIĆ
TOMISLAV MARTINEC
DINKO MEDAN
HRVOJE MURGIĆ
IGOR PETRIČEVIĆ
IVAN ŠTIMAC
MATIJA VIDOVIĆ
MATEJ GOLUB
MIRTA HERCEG
TOMISLAV KATIĆ
DOMAGOJ CIGANOVIĆ
MANDICA ČIČAK
JOSIP MUSTAPIĆ

tekst za povratak na popis godina