GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA GODINA POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 1999

DAVOR BABIĆ
TOMISLAV DOLINAC
DUBRAVKA FLAJŠMAN
SLAVICA GRDOVIĆ
KATICA JOSIPOVIĆ
IVANA KOLEMBUS
HRAVOJE MAGAŠIĆ
ROBERT MESNIK
MATO NOVAK-RAKEK
BRANIMIR PAVLINEC
PETRA PENEV
BLAŽENKA RUPČIĆ
GORAN SINC
VJERAN STEPANIĆ
MANUELA ŠOLMAN
DAVOR VUKOBRATVIĆ
KRUNOSLAV ŽOKVIĆ
SANELA ARSLANOVIĆ
IVAN GAČIĆ
TOMISLAV GRUIČIĆ
MARTINA HOHNJEC
JURICA JAKIĆ
JASNA KNEZIĆ
LJUPKA KOLESKA
KORNELIJA KOPRIVNJAK
FARUK KRIVDIĆ
ILINKA  LUJIĆ
ARMANO MARELIĆ
MARINA MIKULIĆ
ŽELJKO RADMAN
DUBRAVKO ROMANIĆ
DANIJEL RUGLE
VEDRAN SMOLČIĆ
IVANA SPAJIĆ
PAVLE ŠAPIĆ
TOMICA VISINSKI
LUKA  ARAČIĆ
MARINA AZINOVIĆ
MLADEN BRAJAK
JELENA CIGIĆ
MARIJA HOPEK
EMINA HRVIĆ
BRANKO IVANČEVIĆ
STJEPAN JURKOVIĆ
GRGA KOSTELAC
DRŽISLAV KRASIĆ
DAVOR KRŠULOVIĆ
MARINA LUKINIĆ
DAVOR MAGAŠ
IVAN PERNAR
MARTINA TRIPLET
GIVA VERSTOVŠEK
TOMISLAV ŽUPIĆ
ZVONIMIR CARIN
DANIJEL KOMUŠAR
HRVOJE SABOLIĆ
BARBARA DEVČIĆ
MARINA ĐURIĆ
GORAN DOBRENIĆ
TOMISLAV KRALJ
MARIO MI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DARIJA BUKAL
PETRA ANTOL
MIROSLAV ANTOLOVIĆ
BORKO BALEN
KSENIJA ČEKO
KRUNOSLAV ĐURIĆ
IRENA FILIPOVIĆ
LANA JURIŠIĆ
ŽELJKO KAIĆ
DINO KARAULA
DUBRAVKO KUČAK
SUNČICA KUHARIĆ
IVANA MARINCEL
NIKOLINA RUCEL
TATJANA SMREKAR
IVAN VLAŠIĆ
ZVONIMIR KLARIĆ
KATARINA KRULJAC
MATEŠIĆ MARIJO
MIKETA IVANA
PAULIĆ KRISTINA
VICE PODRUG
ŽELJKA HARJAČIĆ
MERIMA BEŠIĆ
MIHAELA BUČAR
IVAN BUDIM
JOSIP DELAČ
HRVOJE FABRO
NIKOLINA HORVAT
IVAN HUNDRIĆ
SVJETLANA KARAĆ
MARIN KOMESAR
TOMISLAV MAGLIĆ
JELENA MARTINOVIĆ
ANA MARTINJAK
NIKOLINA MILINKOVIĆ
IVANA MIHELJ
EMIL MIKEC
ANDREJ PEĆARINA
MARKO PLEŠA
STJEPAN PTIČAR
MARIO VIDOŠ
IVA VOUČKO
HRVOJE APELSHOFER
MARTINA BORŠIĆ
SUNČICA BURAZEL
MIRELA DAMJANIĆ
MARINA DEBELJAK
BRANKA ĐURIĆ
JOSIP FACKOVIĆ
JOZO FABRIČNI
DRAŽEN FIOLIĆ
MARIJAN GOLUB
KARLO GREGURANIĆ
ŽELJKA HODAK
AMRA HUSEINOVIĆ
MARINA HORVAT
JOSIP JUKIĆ
LIDIJA KADIĆ
MIRJANA KRIŽIĆ
KATARINA KREČAN
MIHAELA LASOVIĆ
LIDIJA MARŠANIĆ
NOVOSEL MARIO
MARIJANA ORŠIĆ
VEDRAN SAMIĆ
ANA VASIĆ
MIRO VUČINOVIĆ
MARIJANA BILKIĆ
BLAŽENKA ŠPELIĆ
NARCIS VOJNIKOVIĆ
IVICA GRGURIĆ
ANITA JUKIĆ
DOMAGOJ JUKIĆ
BORIS NOVOSEL

tekst za povratak na popis godina