GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA GODINA POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 1997

ŽELJKO BAŠIĆ-PALKOVIĆ
JASENKA BOSANAC
ANTONIJA GORUPEC
PETRA SAJKO
ANA ŠIKIĆ
HRVOJE TOMIĆ
NIKOLINA BJELJA
KRISTIJAN BORKO
DIJANA BUGARIN
IGOR BURIĆ
HELENA DRAGIJA
MATILDA KALCINA
ZORAN KORLEVIĆ
NIKOLINA KUČINIĆ
NATAŠA KUKOLJA
MARIJAN LUKIĆ
IVANA MATUŠIN
RATKO MEDAN
DARKO METELKO
OLIVER MILANOVIĆ
IGOR MLINARIĆ
JOSIP PEMZIĆ
LIDIJA PETRETIĆ
ANA POPOVIĆ
MAJA PUH
DANIJEL PUKŠIĆ
ANA ROBIĆ
DAJANA SCHLOSSER
MARTINA ŠKRLEC
SINIŠA ŠNAJDER
TOMISLAV TOMŠIĆ
TOMISLAV CAJLAN
SANJA ĐERIĆ
AMIR KOS
VELJKO FERENČAK
ROBERT HERTL
MAKSIM HOZIĆ
SANJA KAURIĆ
ZVONIMIR LOKNER
TOMISLAV MAHIN
MARTINA ZAGOREC
TAMARA ŽELEZNIK
ZLATKO ŠURBEK
SAMIR AHMETOVIĆ
DAJANA BAŠIĆ
TOMISLAV BATINJAN
NIVES BURGER
TOMISLAV ČALJKUŠIĆ
ALEN DEŽELIĆ
TOMISLAV KOVAČEVIĆ
JASMINA KRZNARIĆ
DAMIR LASAN
DARIO MAGDIĆ
ZORAN MANDIĆ
IVANA MARKOVIĆ
ANA MATIJEVIĆ
HRVOJE NOVOSEL
MATIJA OSLAKOVIĆ
ANKICA PERKOVIĆ
KARLO PEROKOVIĆ
MARISTELA VALENTIĆ
MARTIN ZANOŠKI
HRAVOJE HARTL
NIKOLA VUČIĆ
DAMIR POTOČNIK
IVANA KRIŽAJ
MARINKO HRANIĆ
NEVEN BASTAJA
MARINA JURČIĆ
KSENIJA ŠENIČNJAK
ZDRAVKO RADIĆ
MARIJA ŠTEFANAC
MARIJA GALIĆ
MARIN SORIĆ
DŽEVAD KAPETANOVIĆ
VALENTINA DIJAKOVIĆ
MARKO UZELAC
SREĆKO LAJTMAN
DAMIR MIKULEC
SAŠA HUBLIN

tekst za povratak na popis godina