GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA GODINA POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 1996

NATAŠA SVETLEČIĆ
TOMISLAV BARTOLINČIĆ
GORKI RUDIĆ
ANTUN CEROVEČKI
MILAIM SULJAK
KRISTINA BARTLOVIĆ
ANDREA ĐORĐEVIĆ
KRISTIJAN HODAK
KRUNOSLAV JAKŠIĆ
ANTE JUKIĆ
LUKA KRSTUOVIĆ
DAVOR PRUGOVEČKI
SAŠA RADOŠEVIĆ
KRISTIJAN KRZNARIĆ
KRISTIJAN MJERTAN
VJEKOSLAV ŠARAVANJA
MARIO ŠARIĆIGOR/GORAN?!!!!!!!!!! 
MAČKOVIĆ,4.C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MIROSLAV BABIĆ
GORAN BRLIĆ
KREŠIMIR CAR
MATO JORKIĆ
IVOR JUNGWIRT
IVICA KOSTOV
ANĐELKO LUPRET
IGOR MACEKOVIĆ
ANTUN PAVIŠIĆ
IGOR ROMAC
BERNARD ŠIPIĆ
IGOR TOPALOVIĆ
SNJEŽANA VERTIĆ
DEJAN VUKETIĆ
DAMIR VUKMANIĆ
LEONARDA ZADRAVEC
VLASTA MAJETIĆ
ANA POSINJAK
SOFIJA BALAJ
HELENA BOGDANOVIĆ
SELMA HUSAGIĆ ?!!!!!!!!!!!!!!!!
ŽAKLINA TURK
TEA OBRADOVIĆ
MARIJANA ĐAKOVIĆ
SUZANA MITROVIĆ
TANJA PERUŠ
LIDIJA POSAVEC
ANITA SIKETIĆ
ANTONIJA SUŠAC
SUAD BEGANOVIĆ
ROMEO RATKOVIĆ
VIŠO ISMET
RAJMOND VALENČAK
HELENA JAKOPLIĆ
SINIŠA HOFER
ŽELJKO IŠTVANIĆ
VINKO MAJCEN
ERIK PRPIĆ
BRIGITA BELC
DIJANA ČULIG
KSENIJA LONČAR
IVANA PIKEC
MIROSLAV BANOVEC
BRANKO BASLETIĆ
MARIJO BORAS
SINIŠA BORKOVIĆ
ŠTEFICA GEREK
HRVOJE KLARIĆ
IVAN MILETIĆ
HRVOJE ŠOŠTARIĆ
DIJANA ULJAREVIĆ
MARIN VUČKOVIĆ
TVRTKO PAVIĆ
EUGEN KARMAN
ANDREJ LONČARIĆ
ARNO MALNAR
TOMISLAV STRUJIĆ
IVANA KAMENEČKI
ANDREAS HOFER
ANDRIJANA TUKSAR
SANJA UGARKOVIĆ
HARIS BRATIĆ
TIHANA NIKOČ
BORIS KOS

tekst za povratak na popis godina