GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA GODINA POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 1995

DANIJEL FRANIĆ
R. BOŠNJAK
ROBERT BARTOL
MONIKA CIGETIĆ
ENISA ĆERIMAGIĆ
MANUELA FOČIĆ
DEJAN GEORGIEVSKI
ŽELJKA HODAK
ALEKSANDRA LAZIĆ
FRANJO MIJAKOVIĆ
ROKO MRŠA
MIJO ŠUTO
SAMIR MUJEZINOVIĆ
BRANKO ŠPRLJAN
DRAGAN BOGIĆ
OZREN MARKOVIĆ
IVANA MRNJEC
MARIJA ŠALJA
ERIKA ŠANDOR
IVANČICA BEDEKOVIĆ
MARTINA BOČKAL
MIRJANA BRLETIĆ           
DALIBORKA DAJIĆ
IVANA GALIĆ
KRISTIJAN KUKAS
TONI MODRUŠAN
MARKO POKOS
VALERIJA ATANASKOVSKI
LEA ZADRO
ANDRIJA GAŠPAROVIĆ
ŽELJKO SERTIĆ
MLADEN JANKOVIĆ
MARIN KULAŠ
KREŠIMIR SVIBEN
MIRJANA BRLETIĆ
KRISTIJAN GREGUREK

tekst za povratak na popis godina