GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA GODINA POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 1994

BABIĆ VALENT
BAN SLAVEN
BJELOBABA DEJAN
BRLETIĆ MARINA
CEFIN SINIŠA
ČULIN NATAŠA – KAROLINA
FRANJIĆ SANDRA
GAJIĆ ZORAN
HERCIGONJA ANITA
HORVAT TOMISLAV
HRANJ VALENTINA
JANJANIN MARIJA
JOSIPOVIĆ MARIJANA
JUNGIĆ SONJA
LOVRETIĆ DAMIR
LUKAČ MATIJA
MARINKOVIČ SAŠA
MEMOVIĆ INDIRA
MILIĆ ZLATKO
MILINOVIĆ NATAŠA
PAUNOVIĆ DARKO
PEĆNIK DARKO
PLAZINA SANJA
PTUJEC ALAN
ŠARLIJA MARIO
ŠAFRANIĆ MIHAELA
ŠKRBINA NATALIJA
STEMPF JURICA
TUĐINA MARIO
VIDIĆ SANJA
VOJNOVIĆ TIHANA
VRBAN IVICA

tekst za povratak na popis godina