GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA GODINA POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 1993

BABIĆ LJILJANA
BALIĆ JELENA
BAN ŽELJKA
BARTOLIN ZDENKO
BOŽIĆ ANDREJA
BOŽIĆKOVIĆ TOMISLAV
BORANIĆ SONJA
BOŠNJAK DANIJELA
BRLETIĆ JADRANKA
ĐAKOVAC TOMISLAV
DEŠKOVIĆ MARIJA
DROPULJIĆ DANIJELA
ČOLAK ZVONIMIR
GALUNIĆ DARKO
GLAD BORIS
GNEZDA INES
GRKOVIĆ ALEKSANDRA
GRUND DAMIR
HORVAT JASNA
HRANDTIRA NATAŠA
IVELJIĆ IVANKA
IVKOVIĆ MATKO
JUG BOGDAN
JURAS ZVONKO
KAIĆ MARIO
KAMNATNIK NEVENKO
KLOJČNIK INGRID
KOS ANDREJA-MANDA
KRAMČEK KRISTINA
KUNŠT KRISTINA
KUZMAN SANIO
KUZMANIĆ ZDESLAV
LONČAREVIĆ IRENA
LOVRENČOĆ IGOR
MAHALJEC MARIO
MARIĆ KAROLINA
MEDIJA TOMISLAV
MEZAK SABINA
MILANKO ARIJANA
MILINOVIĆ KRISTINA
MUČNJAK MARICA
NEUSIDIL HRVOJE
OCVIRK ALAN
PAULIĆ KRISTINA
PAVIĆ NENAD
PLEŠE DOMINIK
POLANČEC SNJEŽANA
PUH MARIJO
RADIĆ SANDRA
RAŠIĆ MARIJANA
ŠARIĆ IVKA
ŠIMUNOVIĆ MARIJA
ŠIPUŠIĆ BRANKA
ŠIPUŠIĆ ROBERRT
STOŠIĆ BRIGITA
TERZIĆ TONI
VRANIĆ ANITA
VUKOVIĆ JADRANKO
ŽIGNIĆ HRVOJE
ŽMARA ALEKSANDAR

tekst za povratak na popis godina