GRAĐEVINSKI OBRAZOVNI CENTAR “ZVONKO BRKIĆ” GEODETSKO USMJERENJE GODINA POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 1991

BARIŠIĆ ILIJA
BENKOVIĆ NIKOLINA
BEŠIĆ OLIVER
BOŽIĆ DARINKA
BOBESIĆ EMIL
BOGDANOVIĆ DAVOR
DOBRINIĆ SILVIJA
DOLIĆ MARIJO
ČUPIĆ DARIJA
FERENČAK BOŽICA
GLAVAČ NEVEN
GRAHOVAC SANJA
GRGEC DARKO
GROŠ JANJA
HALAPIJA HRVOJE
HOBRIN- GORENEC MLADEN
HUMLJAK SILVIJE
ILIŠINOVIĆ MLADEN
JAMBREK KSENIJA
KALEBIĆ LEA- MARIJA
KANDŽIJA JOZO
KAPITAN NATALIJA
KATA ROMAN
KELAVA ANA
KELČEC- KLUČAREVIĆ KRUNOSLAV
KIČEMA BRANKO
KLAJIĆ DEJAN
KOBASIĆ LIDIJA
KORBA SNJEŽANA
KOVAČIĆ MARINKO
LACKOVIĆ NEVEN
LUCIĆ NEVEN
LUKAROV SLAVE
MAHOVIĆ ĐURĐA
MARKOVICA DANIJEL
MATANČIĆ MELITA
MATIJAŠEVIĆ SLAVICA
MEIĆ NEVEN
MUJKANOVIĆ JASMINA
NOVAK MARTINA
OKOVIĆ NATAŠA
PAŠALIĆ IVICA
PAVELIĆ KREŠIMIR
PEJNOVIĆ GORAN
PODVOREC DRAGAN
POSAVEC TATJANA
PRESKKAVAC TOMISLAV
PUHALOVIĆ SVEN
RADOVIĆ SLOBODANKA
RENKA RENATA
RIČKOVIĆ DAVOR
ROGOVIĆ KAMENKO
SAMARDŽIĆ IRENA
SAVIC DUSKO
ŠEPAC DANIJEL
SKOBLJANEC IVAN
SKOČEC SANDRA
SMETKO ROBERT
STAVREG ALENKA
ŠULENTIĆ MARIJA
TEPIĆ KREŠIMIR
TRTANJ TOMISLAV
UZELAC VLADIMIR
VOJNOVIĆ OZREN
VRABEC RENATO
VRANKIĆ IVICA
VUČIĆEVIĆ KRISTIJAN
VUKELIĆ ZORAN
VUKIĆ ADICA
ZJAKIĆ DIJANA
ZRNO ILIJA
ŽARINAC GORAN
ŽUŽIĆ SANDRA
ŽUŽIĆ SANJA

tekst za povratak na popis godina