GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA U ZAGREBU GODINA POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 1974

ABRAMOVIĆ BOŽIDAR
ANDORIĆ ANTUN
BAKULA MARIJA
BANOVEC MARKO
BEZJAK IVAN
ČORKO ŽELJKO
ČUČKOVIĆ MIROLJUB
FERENČIĆ MARIJA
GRGURANIĆ KATICA
GUJIĆ MARIJA
HALER JOVO
ILINIĆ BARBARA
IVEZIĆ MARIJAN
JAIĆ ŽELJKO
KOMESAR MARKO
KOSOVAC PAVEL
KUKAS MARIJAN
MARINAC EDVIN
MARINAC MILJENKO
MUHAMEDAGIĆ NIJAZ
NEZNANOVIĆ MIRKO
PALJEVIĆ BRANKA
PAVLEK MARIJAN
PETRIČEVIĆ IVICA
PLOUŽEK ANKICA
RADOŠEVIĆ IVAN
SEDAR MLADEN
SEKULIĆ NIKOLA
SIKAČEK LIBUŠKA
ŠIMUNIĆ ŽELJKO
SKENDEROVIĆ TOMISLAV
STOJIŠIĆ VLADO
UGRICA SREĆKO
ZEBEC ŽELJKO
ZORKO ANKICA

tekst za povratak na popis godina