GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA U ZAGREBU GODINA POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 1972

ANKON DAVOR
DIMIĆ DUŠANKA
DODIG MILIVOJE
DUNATOR ŽELJKO
GAJICA MIRKO
HRUBAN VLADIMIR
IVOŠEVIĆ MIRKO
JAMBROVIĆ BORIS
JURAK ŽELIMIR
JUREŠA STANISLAV
KRIŠTOFIĆ MARIJAN
LONČAR IVAN
LULIĆ JURE
MARUŠIĆ NIKOLA
MIKULIĆ SVEN
PERGAR ALOJZ
STANIĆ MIRJANA
STIPKOVIĆ JAKICA
STRUGAR JADRANKA
VINCEK LJUBOMIR
ZORC NENAD
ZRNIĆ BISERKA
ŽULJIĆ ANKA

tekst za povratak na popis godina