GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA U ZAGREBU GODINA POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 1969

BABIĆ JOSIP
BAJIĆ JOVAN
BEBEK ANTONIJA
BIŠĆAN MIRJANA
BOGDANOVIĆ SREČKO
BRATANOVIĆ MARIJAN
ČUNKO NADA
GAŠPARIĆ DRAGICA
GAŠPARIĆ ŽELJKO
GRIVIĆ FRANJO
HULJAK LJILJANA
JAMBREŠIĆ ANKICA
JURIN IVKICA
KEKS VILI
KOMADINA ŽARKO
LUKINA VLADO
MALONEK LJUDEVIT
MARTINOVIĆ ČEDOMIR
MIKUŠ BOGUMIL
MLINAREVIĆ STJEPAN
MOLVAREC ŠTEFICA
MOSTARAC SREDOJA
PETRIČ MILIVOJ
PODHRAŠKI MILAN
PORUBIĆ PAVAO
ROGIĆ ZLATAN
ŠIMIČIĆ SLAVKO
STEFANOVSKI BORČE
VIDIĆ MARKO
VILJEVAC DRAGICA
ŽARKOVIĆ STEVO

tekst za povratak na popis godina