DRŽAVNA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA U ZAGREBU ODJEL GEOMETARSKI GODINA POLAGAJA ZAKLJUČNOG ISPITA: 1943.

BUTUROVIĆ BEHTDŽET
DEDIĆ ENVER
MULAHASANOVIĆ SALIM

RAKO SLAVKO

tekst za povratak na popis godina