Vijeće učenika

Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika škole. Predsjednik razrednog odjela predstavlja odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela. Članovi Vijeća učenika škole između sebe biraju predsjednika Vijeća učenika Škole.
Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela Škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

Članovi Vijeća učenika:

Krešimir Kljajić 1.a
Alen Bašić 1.b
Antun Beljak1.c
Ivan Jagić 2.a
Jasmin Konjić 2.b
Antonio Krolo 2.c
Petar Žulj - predsjednik 3.a
Tajana Ćurčić 3.b
Bojan Petrović 3.c
Ana-Marija Grgat 4.a
Selma Blažević 4.b