Sindikat

Utemeljenje sindikata u školi je slobodno. Škola je dužna sindikatu osigurati prostor, sredstva za rad u skladu sa zakonom i provedbenim propisima, općim aktima škole i kolektivnim ugovorom. Sindikat radi u svrhu zaštite i promicanja prava i interesa radnika. Sindikalni povjerenici uživaju zaštitu i prava na radu sukladno zakonu u kolektivnom ugovoru.

Sindikalni povjerenik je profesor Nenad Lovrec