Vijeće roditelja

Svi predstavnici roditelja učenika razrednih odjela čine Vijeće roditelja Škole. Roditelji između sebe javnim glasovanjem izabiru predsjednika. Vijeće roditelj raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole, te daje svoja mišljenja i prijedloge u svezi s tim.

Članovi Vijeća roditelja:

Vesna Hrvojić - članica Školskog odbora
Velimir Lucić
Bruno Dragičević
Branimir Golubić
Lucija Lučić
Suzana Glogovšek
Vesna Dužnović
Helena Štimac
Ksenija Ivančić
Stipe Murgić - član
Školskog odbora
Marica Božinović
Ranko Kramarić