Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor od sedam članova.

Tri člana Školskog odbora izabrali su radnici škole između članova Nastavničkog vijeća:

1. Zdravka Šimić, dipl.ing.
2. Armando Slaviček, dipl. ing. - zamjenik predsjednika
3. Zlatan Soldo, dipl. ing. - predsjednik

Dva člana izabrali su roditelji između članova  Vijeća roditelja.

1. Vesna Hrvojić, dipl. ing.
2. Vitomir Kruhonja, dipl. jur. 

Dva člana imenovana su iz jedinice lokalne samouprave.

1. Dubravko Korečić, dipl. politolog
2. Josip Mrak, vozač