Nastavni plan – tjedni (godišnji) broj sati

Nastavni predmet / Razred

 

I.

II.

III.

IV.

Hrvatski jezik

3 (105)

3 (105)

3 (105)

3 (96)

Strani jezik

2 (70)

2 (70)

2 (70)

2 (64)

Povijest

2 (70)

2 (70)

 

 

Etika/vjeronauk

1 (35)

1 (35)

1 (35)

1 (32)

Geografija

2 (70)

1 (35)

 

 

Politika i gospodarstvo

 

 

 

1 (32)

Tjelesna i zdravstvena kultura

2 (70)

2 (70)

2 (70)

2 (64)

Matematika

4 (140)

4 (140)

4 (140)

4 (128)

Fizika

2 (70)

2 (70)

2 (70)

 

Biologija – Ekologija

2 (70)

 

 

 

Računalstvo u geodeziji

2 (70)

2(70)

 

 

Nacrtna geometrija

2 (70)

2 (70)

 

 

Geodetsko pisanje s crtanjem

3 (105)

 

 

 

Geodetsko crtanje

 

2 (70)

 

 

Geodezija

3 (105)

2 (70)

2 (70)

2 (64)

Izrada planova

 

 

3 (105)

3 (96)

Geodetsko računanje

 

2 (70)

2 (70)

3 (96)

Primijenjena geodezija

 

 

2 (70)

3 (96)

Fotogrametrija

 

2 (70)

2 (70)

 

Katastar i agrarne operacije

 

 

2 (70)

2 (64)

Zemljišni informacijski sustav

 

 

2 (70)

2 (64)

Trasiranje

 

 

 

2 (64)

Geodetske vježbe

2 (70)

3 (105)

3 (105)

2 (64)

Stručna praksa

 

 

182*

35**

  * Stručna praksa se može organizirati samo nakon završetka III. razreda.
** Sati za izradu stručnog rada