Kalendar rada za školsku 2008./09. godinu


Nastava počinje 1.  rujna 2008.,

a završava 10. lipnja 2009.;

za učenike IV.razreda završava 15. svibnja 2009.

 ***

Nastava se ustrojava u dva polugodišta,

a organizira i izvodi u najmanje 35 (32) nastavnih tjedana.

Prvo polugodište traje od 1. rujna do 19. prosinca 2008.

Drugo polugodište traje od 12. siječnja do 10. lipnja 2009.,

a učenicima završnog razreda do 15. svibnja 2009.

 ***

Zimski odmor učenika počinje 22. prosinca 2008., a završava 9. siječnja 2009.

Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2009., a završava 17. travnja 2009.