Rubriku o novostima u tehnologiji uređuje profesorica Snježana Car.

3D skeneri

U današnje doba, razvojem laserskih daljinomjera, kompjuterske opreme i programske podrške omogućen je razvoj tzv. 3D skenera. Ovi instrumenti omogućuju automatsko snimanje 3D prostora u zadanom području djelovanja i to (samo neki) do 200 m udaljenosti. Posebni programski paketi brinu se o razlučivanju "oblaka" snimljenih točaka i formiranju glatkih tijela i ploha. Na taj način dobivamo pojednostavljeni prostorni CAD prikaz snimljenog područja. Osim toga analizom nivoa vraćenih signala, program može razlikovati i materijale na snimci.  

 

Na slici je prikazan 3D skaner firme CALIDUS koji zorno prikazuje način emitiranja laserske zrake.

Primjenjuje se za sva snimanja gdje je neophodan puni 3D model. Domet lasera je 80 metara.  

 

Na lijevoj slici prikazan je sličan uređaj firme CYRAX. Mogućnosti ovoga instrumenta su gotovo identične prethodnom, osim što je povećan domet na 200m.
Na slici s desne strane prikazan je AVIONSKI skener LEICA. Ovaj uređaj može u potpunosti izraditi 3D model reljefa terena i odrediti vrste zemljišta kao i kulture.

 

Digitalna fotogrametrija

U današnje vrijeme sve se više koristi DIGITALNA fotogrametrija. U tu svrhu mogu se koristiti skenirani aviosnimci ili fotografije dobivene u digitalnom formatu direktno iz digitalnih avio senzora. Osnovna razlika je u tome što skeniranjem fotografija možemo dobiti najviše do 64 nivoa osvjetljenja, dok se digitalna kamera odlikuje dubinom i do 1000 nivoa.
Osim navedene prednosti digitalna kamera može imati i senzore koji nisu u vidljivom dijelu spektra, te se direktno mogu skupljati informacije u ostalim spektralnim područjima.

Istovremenom upotrebom tehnologija GPS-a, laserskih skenera i digitalne aerofoto kamere možemo praktično u realnom vremenu dobivati vrlo precizne topološke karte i digitalni ortofoto.