Nekoliko korisnih linkova:

Državna Geodetska uprava

http://www.dgu.hr

Geodetski fakultet sveučilišta u Zagrebu

www.geof.hr

Gradski zavod za katastar i geodetske poslove

www.zagreb.hr

Hrvatsko geodetsko društvo

www.geof.hr/hgd/hgd.htm

Hrvatsko kartografsko društvo

www.kartografija.hr

Geofoto d.o.o.

www.geofoto.hr

Zavod za fotogrametriju d.d. www.zzf.hr

Želite li da i Vaš link bude na ovim stranicama? Jednostavno, napišite e-mail na adresu: uprava@geoskola.hr