OBJAVA SLOBODNIH MJESTA

nakon prvog upisnog kruga ljetnog upisnog roka
za školsku
godinu 2009./2010.

Program: geodetski tehničar  

 

Sva odobrena upisna mjesta popunjena su u prvom upisnom roku.

 

 

 Predsjednik upisnog povjerenstva                                       Ravnateljica

Daniela Žibrat Hulina                                                              Biserka Maurer, dipl. ing.