Geografski Škola je smještena južno od rijeke Save, u Novom Zagrebu, u naselju Sopot, 
u Aveniji Većeslava Holjevca na broju 15