Nastavničko vijeće

Red.
br. Ime i prezime Studijska grupa Stručni naziv
1. JAMIL ABOUD PMF-fizika-VII dipl.ing.fizike
2. ILIJA BADROV Fak.za tjelesnu kult.-VII prof.tj.odgoja
3. HRVOJKA BAŠIĆ FF-povijest i filozofija prof.povijesti i filozofije
4. JASNA BELANČIĆ PMF-biologija-VII dipl.ing.biol.
5. ŽELJKO BUDAK Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.
6. NIKOLA BUTORAC FF-hrvatski-francuski-VII prof.hrv. i franc.
7. SNJEŽANA CAR Geodetski fakultet-VII dipl.ing.k.t.
8. DUŠKO KALEMBER Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.
9. SANJA KANTAR Fak.za tjelesnu kult.-VII prof.tj.odgoja
10. BRANKA KOPETI PMF-matematika-VII dipl.ing.mat.
11. SNJEŽANA KUNŠTEK PMF-matematika-VII prof.matem.
13. NENAD LOVREC FF-geografija-VII mr. geofrafije
14. DAVORKA MARIČIĆ FF- njemački-VII prof.njem. j.
15. BISERKA MAURER Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.
16. JOSIPA MATANIĆ FF-hrvatski -VII prof.hrv. j.
17. ANDREA MEIĆ FF-engleski prof.engl. i španj. jezika
18. VLADIMIR MIKŠIĆ Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.
19. VESNA NIKIĆ Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.
20. ARDOJA ORNIK FF-fonetika, pedagogija-VII mr.pedagogije
21. SANDI PORTNER PMF-matem,nacrt-VII prof.mat.i nacrt.
22. MIROSLAV POZDER Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.
23. ARMANDO SLAVIČEK Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.
24. TOMISLAV SLIEPČEVIĆ Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.
25. ZLATAN SOLDO Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.
26. ZDRAVKA ŠIMIĆ Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.
27. LJILJANA VAROVIĆ FF-hrv.j. i knjiž.-VII prof.hrv.i knj.
28. ANTO VIDOVIĆ Katolički bogoslovni f. vjeroučitelj
29. SNJEŽANA VOUČKO Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.
30. ANITA VUKIČEVIĆ FF-engleski prof. engl. j.
31. DAMIRA ZUBČIĆ FF-engleski, njemački-VII prof. engl.njem.
32. DANIJELA ŽIBRAT-HULINA Geodetski fakultet-VII dipl.ing.geod.